Štampanje

TV se ne uključuje.

Izvršavajte procedure prema dolenavedenom redosledu dok se problem ne reši.

1. Proverite da li TV može da se uključi pomoću daljinskog upravljača.

Usmerite daljinski upravljač ka senzoru sa prednje strane TV-a i pritisnite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču.
Proverite da li se TV uključio i da li se LED lampica pali.
Ako se LED lampica upali, ali se TV ne uključuje, pokušajte da resetujete (ponovo pokrenete) TV.

2. Proverite da li TV može da se uključi pomoću tastera za uključivanje na TV-u.

Pritisnite taster za uključivanje na TV-u i proverite da li se TV uključio. Taster za uključivanje se nalazi sa bočne ili zadnje strane TV-a.
Za pojedinosti pogledajte Referentni vodič TV-a.
Ako se TV uključi na ovaj način, možda postoji problem sa daljinskim upravljačem. Pogledajte sledeću temu.

3. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže) i sačekajte 2 minuta (3 minuta za modele opremljene OLED panelom).

Isključite kabl za napajanje TV-a (napajanje sa električne mreže) iz utičnice i sačekajte 2 minuta (3 minuta za modele opremljene OLED panelom). Zatim ponovo uključite kabl za napajanje (napajanje sa električne mreže) u utičnicu. Nakon 20 sekundi pritisnite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Savet

  • Kada TV isključite sa napajanja pa ga ponovo uključite, on neko vreme možda neće moći da se uključi čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u. To se dešava zbog toga što je potrebno određeno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi pa pokušajte ponovo.