In

Đăng ký một thiết bị HDD USB (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại HDD USB)

Các kiểu TV ghi lại vào USB, HDD có [Thiết lập thiết bị ghi] trong [Cài đặt].

Kết nối và đăng ký một thiết bị HDD USB với TV của bạn để ghi lại chương trình phát kỹ thuật số.

Kết nối thiết bị HDD USB với cổng USB của TV có nhãn “HDD REC” (nếu có cổng USB màu xanh dương thì cổng đó hỗ trợ ghi lại trên HDD).

Lưu ý

 • Chức năng này chỉ khả dụng trên một số kiểu TV ở Châu Âu, Châu Úc và New Zealand.
 1. Thiết bị HDD USB
 2. Cáp USB (không được hỗ trợ)
 1. Kết nối thiết bị HDD USB với cổng USB3 (màu xanh dương) có nhãn “HDD REC” trên TV của bạn.
 2. Bật thiết bị HDD USB lên.
 3. Chờ cho tới khi màn hình [Đã kết nối ổ USB] được hiển thị.
 4. Chọn [Đăng ký để ghi].
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký thiết bị HDD USB.

Lưu ý

 • Nếu thông báo “Không phát hiện thấy USB HDD để ghi” được hiển thị trong quá trình đăng ký ở bước 4, hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo và kiểm tra xem thiết bị HDD USB dùng để ghi lại đã được kết nối với cổng USB3 (màu xanh dương) hay chưa.
  Nếu thiết bị HDD USB dùng để ghi lại vẫn không được nhận ra ngay cả khi bạn đã kiểm tra kết nối, bạn phải đăng ký lại thiết bị HDD USB đó bởi vì thiết bị đó đã được đăng ký cho mục đích khác, không phải dùng để ghi lại ([Bộ nhớ của thiết bị]). Tham khảo “Không thể đăng ký thiết bị HDD USB. (chỉ đối với các mẫu TV có tính năng ghi vào HDD USB)” để đăng ký lại thiết bị HDD USB dùng để ghi lại.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể đăng ký một thiết bị HDD USB với TV bằng cách chọn [Cài đặt] — [Thiết lập thiết bị ghi] — [Đăng ký HDD].

Để bỏ đăng ký một thiết bị HDD USB

 1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập thiết bị ghi] — [Hủy đăng ký HDD] — thiết bị cần bỏ đăng ký.