Отпечатване

Меню Home

Екранът, който се показва, когато натиснете бутона HOME на дистанционното управление, се нарича меню Home. От меню Home можете да търсите съдържание и да избирате препоръчано съдържание, приложения и настройки.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Търсене, Известия, Входове, Таймери и Настройки (A)

(Микрофон) / (Екранна клавиатура):
Използвайте микрофона на дистанционното управление или екранната клавиатура, показвана на телевизора, за да въвеждате ключови думи и да търсите различно съдържание.
За гласово търсене вижте страница Търсене с използване на глас.
(Известия):
Показва се, когато има известие, например за проблем със свързването. Числото показва броя на известията.
(Входове):
Превключва входното устройство, свързано към телевизора.
(Таймери):
Конфигурирайте [Автоматично включване] и [Автоматично изключване].
За подробности вижте страница Настройка на таймер.
(Настройки):
Конфигурирайте различни настройки, свързани с телевизора.
За подробности вижте страница Настройки.

Приложения (B)

Изведете на екрана предпочитаните си приложения.

  • Ако изберете [Приложения], се показва списък с инсталираните приложения.
  • Изберете [Добавяне на приложението към любимите], за да добавите приложение към предпочитаните.
  • Ако изберете добавено приложение и натиснете и задържите бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, можете да промените реда на сортиране или да премахнете предпочитано приложение.
  • Ако изберете приложение за телевизор, можете да гледате телевизионни предавания или друго външно съдържание.

За пускане (C)

Показва какво можете да гледате след това в зависимост от съдържанието.

Забележка

  • Ако няма приложимо съдържание, [За пускане] може да не се показва.

Канали (D)

Редовете под Приложения (В) се наричат “Канали”. Тук можете да гледате препоръчано съдържание от услугите за поточно видео.

Съвет

  • Скорошната хронология на гледаните канали се показва в [ТВ].
  • Можете да добавите съдържание към За пускане, като изберете съдържание от някой канал и натиснете и задържите бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.
  • Можете да преместите някои от каналите в “Канали (D)” в меню Home. Използвайте бутоните (Нагоре) / (Надолу), за да преместите фокуса върху кръглата икона на реда, който искате да придвижите, и натиснете бутона (Наляво) (или (Надясно) в зависимост от екранния език на телевизора), за да можете да преместите реда нагоре или надолу, като натиснете бутоните (Нагоре) / (Надолу).

Персонализиране на каналите (E)

[Персонализиране на каналите] се използва за показване или скриване на избраните канали.

Съвет