Отпечатване

Гледане/изтриване на записано съдържание (само за модели, записващи на USB HDD)

Моделите, записващи на USB HDD, имат опция [Настройка на устройство за запис] в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

Забележка

  • Тази функция е налична само за някои модели в Европа, Австралия и Нова Зеландия.

Гледане на записано съдържание

  1. Натиснете бутона TITLE LIST, след това изберете съдържанието, което ще се гледа.

Изтриване на записано съдържание

  1. Натиснете бутона TITLE LIST.
  2. Натиснете бутона ACTION MENU и изберете следната последователност.
    [Изтрий] — програмата за изтриване — [Изтрий]
    За да изтриете няколко програми, изберете всички програми, които искате да изтриете, преди да изберете [Изтрий].

За информация относно значението на символите в списъка на записаните заглавия вижте Разбиране на символите, показвани в списъка на записаните заглавия (само за модели, записващи на USB HDD).