Отпечатване

Показване на екрана на смартфон/таблет на телевизора чрез използване на функцията Дублиране на екран

Можете да покажете екрана на мобилно устройство на телевизора, за да преглеждате снимки, видео или уебсайтове.

Функцията “Дублиране на екрана” (Screen mirroring) използва технология Miracast за показване на екрана на съвместимо устройство на екрана на телевизора. За използването на тази функция не се изисква безжичен рутер.

Illustration of content sharing
  1. Смартфон
  2. Таблет
  3. Компютър
  1. Натиснете бутона (Избор на вход) и след това изберете [Дублиране на екрана].
  2. Управление на съвместимо с Дублиране на екрана устройство за свързване към телевизора.
    Когато устройството е свързано с телевизора, екранът, показан на устройството, ще се показва и на телевизора.
    За подробности вижте ръководството с инструкции на вашето устройство.

Забележка

  • Когато е показан екранът за готовност на Дублиране на екрана, безжичната връзка между телевизора и безжичния рутер е прекъсната, следователно интернет комуникацията е спряна.