Отпечатване

Свързване към мрежа с LAN кабел

Свързване към мрежа с LAN кабел

Кабелната LAN връзка ви позволява достъп до Интернет и вашата домашна мрежа.

Не забравяйте да се свържете към интернет или към домашната мрежа посредством рутер.

Съвет

  • Ако използвате модем с функции на рутер, не е необходимо да подготвяте отделен рутер. Попитайте доставчика на услуги за информация относно спецификациите на модема ви.
Illustration of the connection method
  1. LAN кабел
  2. Компютър
  3. Рутер
  4. Модем
  5. Интернет
  1. Настройте LAN рутера.
    За подробности вижте ръководството за работа на вашия LAN рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).

Забележка

  • Свързаните с мрежата настройки, които се изискват, зависят от доставчика на интернет услугата или от рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Можете също да се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).