Отпечатване

Телевизорът не може да се свърже към интернет/мрежата.

Ако безжичната мрежа не се свързва или връзката прекъсва, опитайте следното.

 • Натиснете бутона HOME и проверете дали е активирана следната настройка.
  [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi]
 • Проверете мястото на монтиране на телевизора и безжичния рутер. Състоянието на сигнала може да се повлияе от следното:
  • Други безжични устройства, микровълнови печки, флуоресцентно осветление и др., които се намират в близост.
  • Има подове или стени между безжичния рутер и телевизора.
 • Изключете безжичния рутер и го включете отново.
 • Ако името на мрежата (SSID) на безжичния рутер, към който искате да се свържете, не се показва, изберете [[Ръчно въвеждане]], за да въведете име на мрежата (SSID).

Ако проблемът не бъде решен дори след процедурите по-горе или ако не можете да се свържете дори с кабелна мрежа, проверете състоянието на мрежовата връзка.

Проверка на състоянието на мрежовата връзка

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Състояние на мрежата] — [Провери връзката].
  Проверете вашите мрежови връзки и/или информацията за свързване от ръководството за употреба на сървъра, или се свържете с лицето, което е конфигурирало мрежата (мрежов администратор).

Съвет

 • Решението е различно в зависимост от проверката на състоянието на мрежата. За решения според отделния проблем вижте “Често задавани въпроси” в сайта на Sony за поддръжка.

Забележка

 • Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и телевизорът е получил IP адрес, проверете връзките и конфигурациите на сървъра.

  Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Мрежа и интернет] — [Състояние на мрежата].