Отпечатване

[Гледане на телевизия]

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Гледане на телевизия].

Налични опции

[Канали]
Конфигурира настройките, свързани с приемане на излъчвани предавания. Можете да конфигурирате настройките, свързани с приемане на сателитни предавания.
Настройка на цифрови канали
Приемане на цифрово излъчване
Настройка на вашия сателит
Приемане на сателитно излъчване (само за сателитно съвместими модели)
За да сортирате канали или да редактирате списъка с програми
Сортиране на канали или редактиране на списъка с програми
[Родителски контрол]
Конфигурира настройките за родителски контрол за предавания и други обекти.
[Външни входове]
Конфигурира настройките за външни входове и BRAVIA Sync.
За подробности относно BRAVIA Sync вижте Устройства, съвместими с BRAVIA Sync.
[Настройка на устройство за запис]
Конфигурира настройките на USB HDD устройствата за запис. (Тази опция може да не е налична в зависимост от вашия модел/регион/държава.)