Drukuj

Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

Podłączenie do przewodowej sieci LAN zapewnia dostęp do Internetu i do sieci domowej.

Zadbaj o połączenie z siecią internetową lub domową przez router.

Wskazówka

  • Jeśli używany modem oferuje funkcje routera, nie trzeba podłączać osobnego routera. Informacji dotyczących danych technicznych modemu udzieli dostawca usług internetowych.
Illustration of the connection method
  1. Kabel LAN
  2. Komputer
  3. Router
  4. Modem
  5. Internet
  1. Skonfiguruj router LAN.
    Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera LAN albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

Uwaga

  • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).