Drukuj

Używanie Wi-Fi do łączenia telewizora z Internetem/siecią

Wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i korzystanie z zalet sieci w środowisku pozbawionym kabli.

Illustration of the connection method
 1. Komputer
 2. Router bezprzewodowy
 3. Modem
 4. Internet
 1. Skonfiguruj router bezprzewodowy.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
 2. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet].
 3. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, i ustaw hasło.
  Jeśli posiadanego telewizora nie można podłączyć do Internetu/sieci, patrz strona Telewizor nie może połączyć się z Internetem/siecią..

Aby wyłączyć wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN

 1. Aby wyłączyć funkcję [Wi-Fi], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi-Fi].

Wskazówka

 • Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu:
  • Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego na standard sieci o dużej szybkości, taki jak 802.11n.
   Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
  • Jeśli powyższa procedura nie spowoduje żadnej poprawy, zmień ustawienia routera bezprzewodowego na 5 GHz, co może poprawić jakość przesyłania obrazu.
  • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym, wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.

Uwaga

 • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
 • Jeśli na ekranie wprowadzania hasła wybierzesz opcję [Pokaż hasło], ujawnione hasło może być widoczne dla innych osób.