Drukuj

Telewizor nie może połączyć się z Internetem/siecią.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie łączy się lub rozłącza się, spróbuj następujących metod.

 • Naciśnij przycisk HOME i sprawdź, czy następujące ustawienie jest włączone.
  [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi-Fi]
 • Sprawdź miejsce instalacji telewizora i routera bezprzewodowego. Sygnał może być zakłócany z następujących powodów:
  • Znajdujące się w pobliżu inne urządzenia bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, lampy fluorescencyjne itp.
  • Ściany lub podłogi pomiędzy routerem bezprzewodowym a telewizorem.
 • Wyłącz router bezprzewodowy, po czym włącz go ponownie.
 • Jeśli nazwa sieci (SSID) routera bezprzewodowego, z którą chcesz się połączyć, nie jest wyświetlana, wybierz [[Wprowadzanie ręczne]], aby wprowadzić nazwę sieci (SSID).

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany pomimo wykonania powyższych czynności lub jeśli nie można połączyć się nawet z siecią przewodową, sprawdź stan połączenia sieciowego.

Sprawdzanie stanu połączenia sieciowego

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Stan sieci] — [Sprawdź połączenie].
  Sprawdź podłączenia sieci i/lub podręcznik użytkownika serwera pod kątem informacji odnośnie do podłączania lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

Wskazówka

 • Rozwiązanie zależy od stanu sieci. Rozwiązania poszczególnych problemów można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.

Uwaga

 • Jeśli kabel LAN jest podłączony do aktywnego serwera i telewizor uzyskał adres IP, sprawdź serwer mediów pod kątem połączeń i konfiguracji.

  Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Stan sieci].