Помощно ръководство

Използване на помощното ръководство

Това помощно ръководство обяснява как да използвате този телевизор. За информация относно инсталирането на телевизора, можете също да видите Ръководство за настройка, както и Информация за продукта за описание на частите и спецификациите на телевизора.

Забележка
  • Изображенията и илюстрациите, използвани в помощното ръководство, могат да се различават в зависимост от модела на Вашия телевизор.
  • Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без уведомяване.
  • Функцията за търсене в това Помощно ръководство може да не се поддържа в зависимост от езика.
Съвет
  • За да разберете дали Вашият телевизор е снабден с някоя от функциите, описани в помощното ръководство, вижте хартиеното ръководство или продуктовия каталог на Sony.
  • Това помощно ръководство е написано за всички региони/държави. Някои от описанията в него не се отнасят за някои региони/държави.