Помощно ръководство

Използване на Дублиране на екранa

Дублирането на екрана показва екрана на съвместимо устройство (например смартфон) на големия екран на телевизора, като използва технологията Miracast.

За използването на тази функция не се изисква безжичен рутер (или точка за достъп).

Илюстрация на споделяне на съдържание
 1. Смартфон
 2. Таблет
 3. Компютър
 1. Натиснете бутона INPUT/TEXT HOLD Изберете [Дублиране на екрана].
 2. Работете с устройството, съвместимо с дублиране на екрана, за да се свържете към телевизора. След като се свържете, екранът на устройството ще се покаже на телевизора.

За да видите списък на свързаните устройства/отмените регистрацията на устройство

Когато се покаже екранът за готовност за дублиране на екрана, натиснете OPTIONS, после изберете [Покажи списъка на у-ва / Изтрий].

За да отмените регистрацията на устройство, изберете устройството от списъка за изтриване, натиснете Бутон ENTER. После изберете [Да] в екрана за потвърждение.

За да се показва известяване за регистрация при опит за свързване на устройство към телевизора

Активирането на тази функция може да попречи на неволно свързване на устройство.

Когато се показва екранът за готовност за дублиране на екрана, натиснете OPTIONS, после изберете [Известяване за регистрация] [Вкл.].

Имайте предвид, че след като откажете заявката за регистрация от устройство, няма да можете да свържете това устройство, докато не го изтриете от списъка с устройства.

За да промените настройката на честотната лента (за напреднали)

Когато се показва екранът за готовност за дублиране на екрана, натиснете OPTIONS, после изберете [Настройка на честотата].

Забележка
 • При свързването на устройства трябва да се спазва следното:
  • Устройства, съвместими с дублиране на екрана:
   2,4 GHz връзка (5 GHz не се поддържа).
 • За информация относно поддържаната безжична честотна лента на вашето устройство, вижте инструкциите за работа на устройството.