Помощно ръководство

Придвижване в меню Home

Екранът, който се показва, когато натиснете бутона HOME на дистанционното управление, се нарича меню Home. Меню Home ви позволява да търсите съдържание, предоставя препоръки за съдържание и достъп до приложения и настройки. Възможно е наличните елементи да се различават в зависимост от региона/държавата и текущия екран.

Илюстрация на екрана Начално меню