Помощно ръководство

Използване на аудио и видео оборудване

 1. Включете свързаното оборудване.
 2. Натиснете Бутон INPUT, за да се покаже входния източник, изберете желания входен източник.

  Ако изминат 5 секунди без никакво действие, се избира маркираният елемент.

Забележка
 • Когато свързвате цифрова аудио система, която не е съвместима с технологията Audio Return Channel (ARC) през HDMI кабел, трябва я да свържете с оптичен аудио кабел към DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*, за да изведете цифров звук.
 • Когато свързвате с HDMI уверете се, че използвате HighSpeed HDMI кабел със съответното логото за вида кабел (препоръчва се кабел на SONY).
 • Когато свързвате моно оборудване, свържете аудио кабела към жака L (моно).
 • Само за определени региони/страни/модели телевизори.

За да използвате BRAVIA Sync устройства

Когато свързвате телевизора към оборудване съвместимо с BRAVIA Sync, можете да управлявате уредите заедно.

Направете предварително необходимите настройки. Настройките за Управление чрез BRAVIA Sync трябва да се направят на телевизора и на свързаното оборудване. Относно настройките на телевизора вижте [BRAVIA Sync настройки]. [BRAVIA Sync настройки]

Относно настройките на свързаното оборудване вижте неговото ръководство.

SYNC MENU

Натиснете бутона SYNC MENU, за да се покаже менюто BRAVIA Sync, след което изберете свързано HDMI оборудване от [Избор на устройство].
От менюто BRAVIA Sync могат да бъдат избрани следните опции.

Управление на устройства:
Използвайте [Управление на устройства], за да управлявате оборудването, съвместимо с Управление чрез BRAVIA Sync. Изберете между опциите [Home (Меню)], [Опции], [Съдържание] и [Изключи], за да управлявате оборудването.
Говорител:
Избира [ТВ говорител] или [Аудио система] за извеждане на звука на телевизора от високоговорителите на телевизора или от свързано аудио оборудване.
ТВ контрол:
Използвайте менюто [Управление на ТВ], за да управлявате телевизора от менюто [Home (Меню)] или [Опции].
Връщане към телевизия:
Изберете тази опция, за да се върнете към ТВ програмата.

Спецификации на компютърния видео сигнал

(Резолюция, Хоризонтална честота/Вертикална честота)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz/60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz*2
 • Не се поддържа в зависимост от вашия модел.
 • Когато към HDMI вход се приложи 1080p и 720p тайминг, той ще се обработва като видео тайминг, а не като компютърен тайминг за Формат на екрана.

Други входни видеосигнали

В зависимост от спецификациите на вашия компютър може да се показват следните видеоформати.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz*1, 3840 x 2160p/30 Hz (само за 4K модели)
 • 3840 x 2160p/50 Hz*1*3, 3840 x 2160p/60 Hz*3 (само за 4K модели)
 • 4096 x 2160p/24 Hz*2 (само за 4K модели)
 • 4096 x 2160p/50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60 Hz*2*3 (само за 4K модели)
 • Не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава.
 • Когато входът е 4096 x 2160p и за [Формат на екрана] е зададена стойност [Нормален], резолюцията се показва като 3840 x 2160p.
  За да се показва 4096 x 2160p, задайте за настройката [Формат на екрана] стойност [Пълен 1] или [Пълен 2].
 • поддържа се само от HDMI IN 2/3 в зависимост от вашия модел.
Забележка
 • Възможно е изход с 1920 x 1080/60 Hz да не е наличен в зависимост от компютъра. Дори ако изберете изход с 1920 x 1080/60 Hz, действителният изходен сигнал може да се различава. В този случай променете настройките на компютъра, след това настройте вашия компютър да използва друг видео сигнал.