Помощно ръководство

Основни функции на дистанционното управление при работа с Помощното ръководство

Можете да управлявате много от възможностите на телевизора с бутоните нагоре / надолу / наляво / стрелка надясно / PROG (+) или (−) и ENTER.

За описание на бутоните на дистанционното управление вижте Информация за продукта.

  1. Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и стрелка надясно, за да “фокусирате” върху желания елемент.

    Бутоните-стрелки нагоре, надолу, наляво и надясно са в средата на дистанционното управление.

  2. Натиснете центъра на бутон ENTER, за да изберете елемента, който в момента е на фокус.

    Бутонът ENTER е в средата на бутоните-стрелки нагоре, надолу, наляво и надясно.

  3. Натиснете бутона PROG (+) или (−), за да превъртите страницата нагоре (+) или надолу (−).

    Бутоните PROG (+) или (−) са с форма на капсула с тактилна точка в горната част, разположени под кръглите бутони отдясно на дистанционното управление.

За да се върнете към предишния екран

Натиснете бутона RETURN.