Помощно ръководство

Политика за поверителност

Когато използвате функциите за връзка с интернет, определена информация се изпраща на глобалните сървъри на Sony Visual Products Inc., която информация се счита за лична.

Необходимо е Вашето съгласие, за да може тази информация да бъде събрана и използвана.

  • Обновяване на системен софтуер, свързвайки се с глобалните сървъри на Sony Visual Products Inc. чрез Интернет.
  • Интернет съдържание или други интернет услуги от доставчици на услуги като YouTube.

В екраните за настройка в последователността за автоматичен старт или менюто [Настройка] трябва да потвърдите вашето съгласие, след като прочетете Декларацията за поверителност. Ако желаете да използвате тези функции, моля, изберете [Активиране на Smart TV] във всеки екран за настройка. Ако изберете [Деактивиране на Smart TV], горните две функции няма да са налични.

Можете да промените тази настройка, като натиснете HOME, после изберете [Системни настройки] [Настройка] [Политика за поверителност].