Помощно ръководство

USB тетеринг

Вашият смартфон (в зависимост от модела/съвместимата версия на операционната система) може да се използва като безжичен модем за споделяне на мобилната му връзка за данни с телевизора чрез USB кабел.

Вашият телевизор автоматично ще открие връзка за USB Тетъринг, ако е свързан съвместим мобилен телефон с включен USB Тетeринг.

За да потвърдите състоянието на USB Тетъринг

Натиснете HOME Изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [Статус на USB тетеринг].