Помощно ръководство

Настройка на избор на сцена

Натиснете OPTIONS Изберете [Избор на сцена].

Когато изберете желаната опция за сцена, автоматично се настройват оптималното качество на картината и звука за избраната сцена. Опциите, които можете да изберете, може да са различни. Опциите, които не са възможни, са сиви.