Помощно ръководство

Списък с програми

Натиснете HOME Изберете [Списък с програми], след което изберете програма.

Изображение на екрана [Списък с програми]

За да използвате списъка с Предпочитани

Функцията Предпочитани ви позволява да укажете до четири списъка с предпочитани програми. Докато гледате телевизия, натиснете Бутон ENTER, за да създадете или да покажете списъка с предпочитани.

Съвет
  • Натиснете синия бутон, за да редактирате списъка с предпочитани. Следвайте инструкциите в долната част на екрана.