Помощно ръководство

Справочник

Натиснете GUIDE в цифров режим, след което изберете програма.

Изображение на екрана [Цифров EPG]