Hjælpevejledning

Basale fjernbetjeningsfunktioner i Hjælpevejledning

Du kan betjene mange af tv'ets funktioner vha. knapperne op- / ned- / venstre- / højre-pil / PROG (+) eller (−) og ENTER.

Se Referencevejledning for at få beskrivelser af fjernbetjeningens knapper.

  1. Brug knapperne op-, ned-, venstre- og højre-pil til at markere det ønskede element.

    Op-, ned-, venstre- og højre-pilknapperne er i midten af fjernbetjeningen.

  2. Tryk midt på knappen ENTER for at vælge det element, der er markeret.

    ENTER-knappen er i midten af op-, ned-, venstre- og højre-pilknapperne.

  3. Tryk på knappen PROG (+) eller (−) for at rulle gennem siden (+) op eller (−) ned.

    Knapperne PROG (+) eller (−) er kapselformede med et trykfølsomt punkt på den øverste del, placeret under knappernes cirkler i højre side af fjernbetjeningen.

Sådan skiftes til forrige skærm

Tryk på knappen RETURN.