Hjælpevejledning

Navigation i menuen Home

Skærmen der vises, når du trykker på HOME-knappen på fjernbetjeningen, kaldes for Homemenuen. I menuen Home kan du søge efter indhold, se anbefalinger til indhold og få adgang til apps og indstillinger. Tilgængelige elementer varierer afhængigt af dit område/land og den aktuelle skærm.

Illustration af Homemenuskærmen