Hjælpevejledning

Brug af skærmspejling

Skærmspejling viser skærmen for en kompatibel enhed (f.eks. smartphone) på den store tv-skærm ved hjælp af Miracast-teknologi.

Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge denne funktion.

Illustration af indholdsdeling
 1. Smartphone
 2. Tablet
 3. Computer
 1. Tryk på knappen INPUT/TEXT HOLD Vælg [Skærmspejling].
 2. Betjen enheden, som er kompatibel med skærmspejling, for at oprette forbindelse med tv'et. Når forbindelsen er oprettet, vises enhedsskærmen på TV'et.

Lav liste over tilsluttede enheder/afregistrer enheder

Når venteskærmen for skærmspejling vises, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge [Vis enhedsliste/Slet].

Vælg enheden, som skal slettes, i listen, og tryk derefter på ENTER-knap for at afregistrere en enhed. Vælg derefter [Ja] i bekræftelsesvinduet.

Vis registreringsmeddelelse, når du prøver at forbinde en enhed med tv'et

Ved at aktivere denne funktion undgås, at en uønsket enhed tilsluttes.

Når standbyskærmen for skærmspejling vises, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge [Registreringsmeddelelse] [Til].

Bemærk, at du ikke kan tilslutte enheden, når du først har afvist en registreringsanmodning fra en enhed, medmindre du sletter den fra enhedslisten.

Ændring af båndindstilling (for eksperter)

Når standbyskærmen for skærmspejling vises, skal du trykke på OPTIONS og derefter vælge [Indstillinger for bånd].

Bemærk
 • De tilsluttede enheder skal stemme overens med følgende:
  • Enheder, som er kompatible med skærmspejling:
   2,4 GHz-forbindelse (5 GHz understøttes ikke).
 • For oplysninger om, hvilket trådløst bånd din enhed understøtter, henvises til enhedens betjeningsvejledning.