Hjælpevejledning

Brug af lyd- og videoudstyr

 1. Tænd det tilsluttede udstyr.
 2. Tryk på INPUT-knap for at vise inputkilden, vælg den ønskede inputkilde.

  Det markerede punkt vælges, hvis der går 5 sekunder uden betjening.

Bemærk
 • Ved tilslutning af et digitalt lydsystem, som ikke er kompatibelt med ARC-teknologien (Audio Return Channel - lydreturkanal), ved hjælp af et HDMI-kabel skal et optisk lydkabel tilsluttes DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* for at opnå digital lyd.
 • Ved tilslutning via et HDMI-kabel skal du sørge for at anvende et High Speed HDMI-kabel, som det fremgår af kablets logo. Når enheder, der understøtter HDMI-formater i høj kvalitet, som f.eks. 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, tilsluttes HDMI IN 2 eller IN 3, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel, der understøtter 18 Gbps, og som bærer HDMI-logoet.
 • Ved tilslutning af monoudstyr tilsluttes lydkablet til L-stikket (mono).
 • Kun ved begrænset region/land/TV-model.

Brug af BRAVIA Sync-enheder

Ved tilslutning af tv'et til BRAVIA Sync-kompatibelt udstyr kan du betjene dem sammen.

Sørg for at lave de nødvendige indstillinger på forhånd. Indstillingerne for BRAVIA Sync-kontrol skal konfigureres på både tv'et og det tilsluttede udstyr. Se [BRAVIA Sync-indstillinger] for indstillinger på tv-siden. [BRAVIA Sync-indstillinger]

Se betjeningsvejledningerne for det tilsluttede udstyr for indstillinger på det tilsluttede udstyrs side.

SYNC MENU

Tryk på SYNC MENU-knappen for at vise BRAVIA Sync-menuen, og vælg derefter tilsluttet HDMI-udstyr fra [Apparatvalg].
Følgende funktioner kan vælges i BRAVIA Sync-menuen.

Enhedsstyring:
Brug [Enhedsstyring] for at betjene udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol. Vælg funktioner blandt [Home (menu)], [Funktioner], [Indholdsliste] og [Sluk] for at betjene udstyret.
Højttaler:
Vælg [TV-højttaler] eller [Audiosystem] for at udsende tv'ets lyd fra tv-højttalerne eller tilsluttet lydudstyr.
Tv-styring:
Brug menuen [Tv-styring] for at betjene tv'et fra menuen [Home (menu)] eller [Funktioner].
Tilbage til tv:
Vælg denne mulighed for at vende tilbage til tv-programmet.

Specifikationer for computervideosignaler

(opløsning, vandret frekvens/lodret frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz/60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz*2
 • Ikke understøttet afhænger af din model.
 • 1080p- og 720p-timing, ved anvendelse sammen med HDMI-indgangen, behandles som video-timing og ikke som pc-timing for skærmformat.

Andre videoindgangssignaler

Følgende videoformater kan vises, afhængigt af din computers specifikationer.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz*1, 3840 x 2160p/30 Hz (kun 4K-modeller)
 • 3840 x 2160p/50 Hz*1*3, 3840 x 2160p/60 Hz*3 (kun 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p/24 Hz*2 (kun 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p/50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60 Hz*2*3 (kun 4K-modeller)
 • Understøttes muligvis ikke, afhængigt af dit område/land.
 • Når indgangen er 4096 x 2160p, og [Skærmformat] er indstillet til [Normal], vises opløsningen som 3840 x 2160p.
  Hvis du vil vise 4096 x 2160p, skal du angive indstillingen [Skærmformat] til [Fuld 1] eller [Fuld 2].
 • Understøttes kun af HDMI IN 2/3, afhængigt af din model.
Bemærk
 • 1920 x 1080/60 Hz-output er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af din computer. Selvom du har valgt 1920 x 1080/60 Hz-output, kan det faktiske outputsignal variere. I dette tilfælde skal du ændre computerindstillingerne og derefter indstille computeren til at bruge et andet videosignal.