Hjælpevejledning

Fotoramme-tilstand

I fotoramme-tilstand vises klokkeslæt og kalender samtidigt med, at der vises et foto og du hører musik.

Tryk på HOME Vælg [Fotoramme-tilstand] under [Apps].

Billede af skærmen [Fotoramme-tilstand]

For at starte fotoramme-tilstanden under afspilning fra USB-medie

Tryk på OPTIONS under visning af et foto eller afspilning af en musikfil Vælg [Fotoramme-tilstand].

Valg af visningstilstand

Du kan ændre fotoramme-tilstandens visning ved at vælge [Visning] under [Indstillinger for fotoramme]. [Indstillinger for fotoramme]

Valg af tilstanden visning af ur

Du kan ændre blandt tre tilstande for visning af ur ved at vælge [Visning af ur] under [Indstillinger for fotoramme]. [Indstillinger for fotoramme]

Bemærk
  • Dette tv har ikke en batteridrevet backup af uret. Hvis der opstår strømsvigt, eller hvis du frakobler netledningen, vil den aktuelle dato og tid automatisk nulstilles.

Varighed

For at spare strøm, afspiller tv'et kontinuerligt i tilstanden fotoramme i op til 24 timer før det automatisk slukker. Brug ikke tilstanden fotoramme i mindst en time efter automatisk slukning for at undgå indbrændning på skærmen.
Du kan ændre indstilling for [Varighed] under [Indstillinger for fotoramme]. [Indstillinger for fotoramme]

Positionen for fotoet, uret og kalenderen ændres automatisk hver time for at undgå indbrændning på skærmen.