Hjälpguide

Använda Hjälpguiden

I denna Hjälpguide förklaras hur du använder denna TV. Dessutom kan du se Startguide för beskrivningar om TV-installation och Referensmaterial för beskrivning och specifikationer om delar i denna TV.

Obs!
  • Bilderna och illustrationerna som används i Hjälpguiden kan skilja sig beroende på din TV-modell.
  • Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
  • Sökfunktionen i denna Hjälpguide kanske inte stöds beroende på språk.
Tips!
  • För att se om din TV är utrustad med en av funktionerna som beskrivs i Hjälpguiden, se pappersmanualen eller en produktkatalog från Sony.
  • Denna Hjälpguide är skriven för alla regioner/länder. Några beskrivningar som finns i denna Hjälpguide gäller inte för vissa regioner och länder.