Hjälpguide

Navigering i Home-menyn

Skärmen som visas när du trycker på knappen HOME på fjärrkontrollen kallas hem-menyn. Med Home-menyn kan du söka efter innehåll, ge rekommendationer om innehåll och få tillgång till appar och inställningar. Tillgängliga alternativ varierar beroende på inställning av region/land och aktuell skärm.

Illustration av hemmenyskärmen