Hjälpguide

Använda ljud- och videoutrustning

 1. Starta den anslutna utrustningen.
 2. Tryck på Knappen INPUT för att visa ingångskällan, och välj sedan den önskade ingångskällan.

  Det markerade alternativet väljs om 5 sekunder passerar utan åtgärd.

Obs!
 • När du ansluter en digital ljudanläggning som inte är kompatibel med tekniken Returkanal för ljud (ARC) via en HDMI-kabel måste du ansluta en optisk ljudkabel till DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* för att mata ut digitalt ljud.
 • När du ansluter med en HDMI-kabel måste du se till att du använder en High Speed HDMI-kabel med Cable Type-logotyp. När enheterna stöder High-Quality HDMI-format som 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 till HDMI IN 2 eller IN 3, måste du använda en HDMI-kabel med hög hastighet som stöder hastigheter upp till 18 Gbps märkta med HDMI-logotypen.
 • Anslut ljudkabeln till L-uttaget (mono) vid anslutning av monoutrustning.
 • Endast begränsat till vissa regioner/länder/TV-modeller.

Använda BRAVIA Sync-enheter

Vid anslutning av TV:n till BRAVIA Sync-kompatibel utrustning går det inte att styra dem tillsammans.

Se till så att du i förväg utför nödvändiga inställningar. Inställningarna för BRAVIA Sync-kontroll måste göras både på TV:n och på den anslutna utrustningen. Se [BRAVIA Sync-inställningar] för inställningarna på TV:n. [BRAVIA Sync-inställningar]

Se bruksanvisningen för den anslutna utrustningen gällande inställningarna för ansluten utrustning.

SYNC MENU

Tryck på knappen SYNC MENU för att visa menyn BRAVIA Sync och välj sedan ansluten HDMI-utrustning från [Val av enhet].
Följande alternativ kan väljas i BRAVIA Sync-menyn.

Enhetsstyrning:
Använd [Enhetsstyrning] för att manövrera utrustning som är kompatibel med BRAVIA Sync-kontroll. Välj alternativ i [Home (Meny)], [Alternativ], [Innehållslista] och [Stäng av] för att manövrera utrustningen.
Högtalare:
Välj [TV-högtalare] eller [Ljudanläggning] för att mata ut TV:ns ljud från TV-högtalarna eller ansluten ljudutrustning.
TV-styrning:
Använd menyn [TV-styrning] för att manövrera TV:n från menyn [Home (Meny)] eller [Alternativ].
Återgå till TV:
Välj detta alternativ för att återgå till TV-programmet.

Specifikationer för datorns videosignal

(Upplösning, Horisontell frekvens/Vertikal frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz/60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz*2
 • Stöds ej beroende på din modell.
 • När 1080p- och 720p-timingen tillämpas på HDMI-ingången behandlas den som videotiming och inte PC-timing för skärmformat.

Andra videoingångssignaler

Följande videoformat kan visas beroende på din dators specifikationer.

 • 480 p, 480 i
 • 576 p*1, 576 i*1
 • 720/24 p
 • 720 p/30 Hz, 720 p/50 Hz*1, 720 p/60 Hz
 • 1080 i/50 Hz*1, 1080 i/60 Hz
 • 1080/24 p
 • 1080 p/30 Hz, 1080 p/50 Hz*1, 1080 p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz*1, 3840 x 2160p/30 Hz (endast 4K-modeller)
 • 3840 x 2160p/50 Hz*1*3, 3840 x 2160p/60 Hz*3 (endast 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p/24 Hz*2 (endast 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p/50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60 Hz*2*3 (endast 4K-modeller)
 • Stöds inte i alla regioner/länder.
 • När 4096 x 2160 p matas in och [Skärmformat] är inställt på [Normal], visas upplösningen som 3840 x 2160 p.
  För att visa 4096 x 2160 p ska inställningen [Skärmformat] vara [Full 1] eller [Full 2].
 • Stöds endast av HDMI IN 2/3 beroende på din modell.
Obs!
 • Utgången 1920 x 1080/60 Hz är eventuellt inte tillgänglig beroende på datorn. Även om du väljer utmatning med 1920 x 1080/60 Hz, kan den faktiska utsignalen vara en annan. I så fall ska du ändra datorns inställningar och sedan ställa in datorn att använda en annan videosignal.