Hjälpguide

Använda skärmspegling

Med skärmspegling visas skärmen på en kompatibel enhet (t.ex. en smartphone) på din stora TV-skärm genom Miracast-teknik.

Ingen trådlös router (eller åtkomstpunkt) krävs för att använda denna funktion.

Illustration av innehållsdelning
 1. Smartphone
 2. Surfplatta
 3. Dator
 1. Tryck på INPUT/TEXT HOLD -knappen Välj [Skärmspegling].
 2. Manövrera den enhet som är kompatibel med skärmspegling för att ansluta till TV:n. Skärmen visas på TV:n när anslutning upprättats.

Lista anslutna enheter/avregistrera enhet

När vänteskärmen för skärmspegling visas, tryck på OPTIONS, välj sedan [Visa Enhetslista/Ta bort].

För att avregistrera en enhet, väljer du enheten i listan att radera och trycker därefter på Knappen ENTER. Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan.

För att visa ett registreringsmeddelande när en enhet försöker ansluta till TV:n.

Genom att aktivera denna funktion går det att undvika en oönskad enhet ansluts.

När standbyskärmen för skärmspegling visas, trycker du på OPTIONS och väljer därefter [Registreringsmeddelande] [På].

Observera att när du avböjer en registreringsbegäran från en enhet kommer du inte kunna ansluta enheten om du inte raderar den från enhetslistan.

Ändra bandinställningen (för experter)

När standbyskärmen för skärmspegling visas, trycker du på OPTIONS och väljer därefter [Bandinställning].

Obs!
 • Enheter som ska anslutas måste uppfylla följande:
  • Skärmspeglingskompatibla enheter:
   2,4 GHz-anslutning (5 GHz stöds inte).
 • Mer information om de trådlösa band som stöds av din enhet finns i bruksanvisningen för din enhet.