Hjälpguide

LED-indikatorer

Du kan identifiera TV:ns status genom att se hur LED-indikatorerna tänds.

LED-indikatorn tänds i gult
LED-indikatorn tänds i vitt
  • Lyser vit när [Energisparläge] är inställt på [Släckt bild]. [Energisparläge]
  • Lyser vit när TV:n är påslagen.
LED-indikatorn släcks
  • Lyser inte när TV:n är i standbyläge.
LED-indikatorn blinkar i vitt
  • Blinkar när fjärrkontrollen används.
LED-indikatorn tänds i rött
  • Tänds i rött i inspelningsläge*.
    • Endast begränsat till vissa regioner/länder/TV-modeller.