Hjelpeveiledning

Bruke Hjelp-veiledning

Denne hjelp-veiledningen forklarer hvordan du bruker denne TV-en. I tillegg finner du informasjon i Innstillingsveiledning om montering av TV-apparatet og i Referanseveiledning om deler og spesifikasjoner for dette TV-apparatet.

Merk
  • Bildene og illustrasjonene som benyttes i Hjelp-veiledningen, kan avvike avhengig av din TV-modell.
  • Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
  • Søkefunksjonen i denne Hjelpeveiledningen støttes kanskje ikke, avhengig av språket.
Tips
  • For å undersøke om TV-en din er utstyrt med en av funksjonene som beskrives i Hjelp-veiledningen, kan du se i papir-håndboken eller i en Sony-produktkatalog.
  • Den Hjelp-veiledningen er utarbeidet for alle regioner/land. Noen av beskrivelsene som finnes i denne Hjelp-veiledningen, er ikke aktuelle i enkelte regioner og land.