Hjelpeveiledning

Navigere gjennom hjemmemeny

Skjermen som vises når du trykker på HOME-knappen på fjernkontrollen kalles Hjem-menyen. Home-menyen lar deg søke etter innhold, gir deg innholdsanbefalinger og tilgang til apper og innstillinger. Tilgjengelige elementer avhenger av din region / ditt land og gjeldende skjermbilde.

Illustrasjon av Hjem-menyskjermen