Hjelpeveiledning

Bruke lyd- og videoutstyr

 1. Slå på det tilkoblede utstyret.
 2. Trykk på INPUT-knapp for å vise inngangskilden, velg den ønskede inngangskilden.

  Det uthevede elementet velges hvis det går 5 sekunder uten aktivitet.

Merk
 • Ved tilkobling til et digitalt lydanlegg som ikke er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologi ved hjelp av en HDMI-kabel, må du koble en optisk lydkabel til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* for å mate ut digital lyd.
 • Ved tilkobling med en HDMI-kabel, sørg for at du bruker en High Speed HDMI-kabel med Cable Typelogoen. Når enheter støtter høykvalitets HDMI-formater som 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 til HDMI IN 2 eller IN 3, bruk en Premium High Speed HDMI-kabel med HDMI-logoen og som støtter hastigheter på 18 Gbps.
 • Ved tilkobling av monoutstyr, kobler du lydkabelen til L-kontakten (mono).
 • Begrenset i forhold til region / land / TV-modell.

Bruke BRAVIA Sync-enheter

Ved tilkobling av TV-en til BRAVIA Sync-kompatibelt utstyr, kan du kontrollere dem sammen.

Sørg for at nødvendige innstillinger gjøres på forhånd. Innstillingene for BRAVIA Sync-kontroll må være innstilt på både TV-en og tilkoblet utstyr. Se [Innstillinger for BRAVIA Sync] for innstillingene på TV-ens side. [Innstillinger for BRAVIA Sync]

Henvis til bruksanvisningene for det tilkoblede utstyret for informasjon om innstillingene på utstyrets side.

SYNC MENU

Trykk på SYNC MENU-knappen for å vise BRAVIA Sync-menyen og velg deretter tilkoblet HDMI-utstyr fra [Enhetsvalg].
Følgende alternativer kan velges fra BRAVIA Sync-menyen.

Enhetskontroll:
Bruk [Enhetskontroll] til å betjene utstyr som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll. Velg alternativer fra [Hjem (meny)], [Alternativer], [Innholdsliste] og [Slå av] for å betjene utstyret.
Høyttaler:
Velg[TV-høyttaler] eller [Lydanlegg] for å mate ut TV-ens lyd fra TV-høyttalerne eller tilkoblet lydutstyr.
TV-kontroll:
Bruk [TV-kontroll]-menyen til å betjene TV-en fra [Hjem (meny)]- eller [Alternativer]-menyen.
Gå tilbake til TV:
Velg dette alternativet for å gå tilbake til TV-programmet.

Spesifikasjoner for videosignaler fra datamaskin

(Oppløsning, horisontal frekvens / vertikal frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz / 60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz / 60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz / 75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz / 60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz / 60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz / 60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz / 60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz / 60 Hz*2
 • Støttes ikke avhengig av din modell.
 • Tidtakeren 1080p og 720p behandles som en videotidtaker og ikke PC-tidtaker for skjermformat, når den brukes på HDMI-inngangen.

Andre videoinngangssignaler

De følgende videoformatene kan vises avhengig av datamaskinens spesifikasjoner.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720 / 24p
 • 720p / 30 Hz, 720p / 50 Hz*1, 720p / 60 Hz
 • 1080i / 50 Hz*1, 1080i / 60 Hz
 • 1080 / 24p
 • 1080p / 30 Hz, 1080p / 50 Hz*1, 1080p / 60 Hz
 • 3840 x 2160p / 24 Hz, 3840 x 2160p / 25 Hz*1, 3840 x 2160p / 30 Hz (kun 4K-modeller)
 • 3840 x 2160p / 50 Hz*1*3, 3840 x 2160p / 60 Hz*3 (kun 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p / 24 Hz*2 (kun 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p / 50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p / 60 Hz*2*3 (kun 4K-modeller)
 • Støttes ikke avhengig av regionen din / landet ditt.
 • Når 4096 x 2160p er inngangen og [Skjermformat] er satt til [Normal], vises oppløsningen som 3840 x 2160p.
  For å vise 4096 x 2160p, sett [Skjermformat]-innstillingen til [Full 1] eller [Full 2].
 • Støttes kun av HDMI IN 2/3 avhengig av modellen din.
Merk
 • Det kan hende 1920 x 1080/60 Hz-utgang ikke er tilgjengelig, avhengig av datamaskinen. Selv om du velger 1920 x 1080 / 60 Hz utmating, kan det faktiske utgangssignalet være forskjellig. I så fall må du endre datamaskinens innstillinger og deretter stille inn datamaskinen til å bruke et annet videosignal.