Hjelpeveiledning

Bruke skjermspeiling

Skjermspeiling viser skjermen til en kompatibel enhet (f.eks. smarttelefon) på den store TV-skjermen ved hjelp av Miracast-teknologi.

Ingen trådløs ruter (eller tilgangspunkt) er nødvendig for å bruke denne funksjonen.

Illustrasjon av innholdsdeling
 1. Smarttelefon
 2. Nettbrett
 3. Datamaskin
 1. Trykk på INPUT/TEXT HOLD -knappen Velg [Skjermspeiling].
 2. Betjen den Skjermspeiling-kompatible enheten for å koble til TV-en. Når tilkoblingen er gjort, vises enhetens skjerm på TV-en.

Vise tilkoblede enheter / avregistrere enhet

Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykkes på OPTIONS, velg deretter [Vis enhetsliste / Slett].

For å avregistrere en enhet, velg enheten i listen som skal slettes, trykk på ENTER-knapp. Velg deretter [Ja] i bekreftelsesskjermbildet.

Vise dialog for registrering ved forsøk på å koble en enhet til TV-en

Aktivering av denne funksjonen kan unngå at feil enhet blir koblet til.

Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS, velg deretter [Registreringsvarsling] [På].

Legg merke til at straks du avviser en forespørsel om registrering fra en enhet, kan du ikke koble til enheten med mindre du sletter den fra enhetslisten.

Endre båndinnstillingen (for eksperter)

Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS, velg deretter [Båndinnstilling].

Merk
 • Tilkobling av enheter må overholde følgende:
  • Skjermspeiling-kompatible enheter:
   2,4 GHz-tilkobling (5 GHz støttes ikke).
 • For informasjon om det trådløse båndet som enheten din støtter, kan du se enhetens bruksanvisning.