Hjelpeveiledning

Grunnleggende fjernkontroll-funksjoner i Hjelpeveiledning

Du kan bruke mange av TV-funksjonene ved å bruke knappene opp / ned / venstre / høyrepil / PROG (+) eller (−) og ENTER.

Du finner beskrivelser av fjernkontrollknappen i Referanseveiledning.

  1. Bruk knappene opp, ned, venstre og høyrepil til å "markere" det ønskede elementet.

    Pilknappene opp, ned, venstre og høyre er plassert på midten av fjernkontrollen.

  2. Trykk på midten av ENTER -knappen for å velge elementet som er markert.

    ENTER-knappen finnes midt mellom pilknappene opp, ned, venstre og høyre.

  3. Trykk på PROG (+) eller (−) for å rulle siden opp (+) eller ned (−).

    PROG (+) eller (−)-knappene er kapselformet med en følbar prikk på den øvre delen under knapp-sirklene til høyre på fjernkontrollen.

Gå tilbake til den forrige skjermen

Trykk på RETURN-knappen.