Hjelpeveiledning

Personvernpolicy

Når du bruker følgende funksjoner for å koble til internett, vil noe informasjon som anses som personlig informasjon, bli sendt til Sony Corporation globale servere.

Vi trenger din tillatelse for at dette skal kunne samles inn og brukes.

  • Oppdatering av systemprogramvare ved tilkobling til Sony Corporation globale servere via Internett.
  • Internett-innhold eller andre Internett-tjenester fra tjenesteleverandører som YouTube.

Denne TV-en har innstillingsskjermbilder i automatisk oppstartsekvens eller [Oppsett]-meny hvor du kan bekrefte dette samtykket etter at du har lest personvernpolicyen. Hvis du ønsker å bruke disse funksjonene, merker du av [Aktiver Smart-TV] på hvert innstillingsskjermbilde. Hvis du merker av for [Deaktiver Smart-TV], er ikke de to funksjonene over tilgjengelige.

Du kan endre denne innstillingen ved å trykke HOME og deretter velge [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Personvernpolicy].