Hjelpeveiledning

USB-tilknytning

Din smarttelefon (avhengig av modeller/kompatible OS-versjoner) kan brukes som et trådløst modem for å dele mobildata-forbindelsen med TV-en via en USB-kabel.

TV-en vil automatisk oppdage USB Tethering-forbindelsen hvis det er tilkoblet en kompatibel mobiltelefon hvor USB Tethering er slått PÅ.

For å bekrefte din USB Tethering-status

Trykk på HOME Velg [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [USB-tilknytningsstatus].