Hjelpeveiledning

Stille inn scenevalg

Trykk på OPTIONS Velg [Scenevalg].

Når du velger ønsket scenealternativ, stilles optimal bilde- og lydkvalitet automatisk inn for den valgte scenen. Alternativene du kan velge mellom kan variere. Alternativer som ikke er tilgjengelige er skyggelagt.