Hjelpeveiledning

Fotorammemodus

Photo Frame Mode viser klokken og kalenderen samtidig som et bilde, og mens du lytter til musikk.

Trykk på HOME Velg [Fotorammemodus] under [Apper].

Bilde av [Fotorammemodus]-skjermen

Starte fotoramme-modus ved avspilling av USB-media

Trykk på OPTIONS mens du viser et foto eller spiller av en musikkfil Velg [Fotorammemodus].

Velge visningsmodus

Du kan endre fotorammemodus-visningen ved å velge [Visningsmodus] i [Innstillinger for bilderamme]. [Innstillinger for bilderamme]

Velge klokkevisningsmodus

Du kan velge mellom tre klokkevisningsmoduser ved å velge [Klokkevisning] i [Innstillinger for bilderamme]. [Innstillinger for bilderamme]

Merk
  • Denne TV-en har ikke et reservebatteri for klokken. Hvis det er et strømbrudd eller du kobler fra strømledningen, vil nåværende dato og klokkelsett tilbakestilles automatisk.

Varighet

For å spare strøm, fortsetter TV-en å spille av i fotorammemodus kontinuerlig i opptil 24 timer før den slås av automatisk. Etter automatisk avstenging, må du ikke bruke fotorammemodus på minst en time for å unngå skjerminnbrenning.
Du kan endre innstillingen for [Varighet] i [Innstillinger for bilderamme]. [Innstillinger for bilderamme]

For å unngå skjerminnbrenning, flyttes fotoet, klokken og kalenderen automatisk rundt på skjermen hver time.