Imprimare

Televizor

Folosiţi acest Ghid de asistenţă dacă aveţi întrebări despre utilizarea televizorului. Pentru informaţii detaliate, consultaţi „Informaţii privind ghidul de asistenţă”.

Subiecte specifice

  • Designul şi specificaţiile sunt supuse modificărilor fără notificare. Acest manual include descrieri pentru toate modelele/ţările/regiunile. Sunt incluse şi descrierile caracteristicilor care nu sunt compatibile pentru anumite modele/ţări/regiuni.