Οδηγός βοήθειας

Χρήση του Οδηγού βοήθειας

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή την τηλεόραση. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον Οδηγός εγκατάστασης για περιγραφές σχετικά με την εγκατάσταση της τηλεόρασης και στον Οδηγός αναφοράς για περιγραφές εξαρτημάτων και για τις προδιαγραφές αυτής της τηλεόρασης.

Σημείωση
  • Οι εικόνες και οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό βοήθειας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
  • Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
  • Η λειτουργία αναζήτησης σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τη γλώσσα.
Συμβουλή
  • Για να δείτε αν η τηλεόρασή σας διαθέτει μια από τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό βοήθειας, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο ή σε έναν κατάλογο προϊόντος της Sony.
  • Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει συνταχθεί για όλες τις περιοχές/χώρες. Μερικές περιγραφές που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγός βοήθειας δεν ισχύουν για μερικές περιοχές και χώρες.