Οδηγός βοήθειας

Χρήση Κατοπτρισμού οθόνης

Ο Κατοπτρισμός οθόνης εμφανίζει την οθόνη μιας συμβατής συσκευής (π.χ. ενός smartphone) στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης μέσω της τεχνολογίας Miracast.

Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης) για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Απεικόνιση της κοινής χρήσης περιεχομένου
 1. Smartphone
 2. Tablet
 3. Υπολογιστής
 1. Πιέστε το κουμπί INPUT/TEXT HOLD Επιλέξτε [Κατοπτρισμός οθόνης].
 2. Χειριστείτε τη συσκευή που είναι συμβατή με τον Κατοπτρισμό οθόνης για να τη συνδέσετε με την τηλεόραση. Αφού τη συνδέσετε, η οθόνη της συσκευής θα εμφανίζεται στην τηλεόραση.

Για να εμφανίσετε τις συνδεδεμένες συσκευές/να καταργήσετε μια καταχωρημένη συσκευή

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, πιέστε το OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Εμφάν. λίστας συσκ./Διαγραφή].

Για να καταργήσετε μια καταχωρημένη συσκευή, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε το Κουμπί ENTER. Κατόπιν, επιλέξτε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Για να εμφανίσετε μια ειδοποίηση καταχώρισης κατά την προσπάθεια σύνδεσης μιας συσκευής με την τηλεόραση

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να αποτρέψει την ακούσια σύνδεση μιας συσκευής.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, πιέστε το OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ειδοποίηση καταχώρισης] [Ναι].

Σημειώστε ότι αφού απορρίψετε την αίτηση καταχώρησης από μια συσκευή, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή εκτός αν τη διαγράψετε από τη λίστα συσκευών.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ζώνης (για προχωρημένους)

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής για τον Κατοπτρισμό οθόνης, πιέστε το OPTIONS και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρύθμιση ζώνης].

Σημείωση
 • Οι συσκευές προς σύνδεση πρέπει να είναι συμβατές με τα εξής:
  • Συσκευές συμβατές με τον Κατοπτρισμό οθόνης:
   σύνδεση στα 2,4 GHz (δεν υποστηρίζεται σύνδεση στα 5 GHz).
 • Για πληροφορίες σχετικά με το υποστηριζόμενο εύρος ζώνης ασύρματης επικοινωνίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.