Οδηγός βοήθειας

Περιήγηση στο μενού Home

Η οθόνη που εμφανίζεται όταν πιέζετε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο ονομάζεται Μενού Home. Το Μενού Home σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περιεχόμενο, παρέχει προτάσεις για περιεχόμενο, καθώς και πρόσβαση σε εφαρμογές και ρυθμίσεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/χώρα και την τρέχουσα οθόνη.

Απεικόνιση της οθόνης Αρχικού Μενού