Οδηγός βοήθειας

Βασικές λειτουργίες τηλεχειριστηρίου για τον Οδηγό βοήθειας

Μπορείτε να χειριστείτε πολλές από τις δυνατότητες της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πάνω / κάτω / αριστερό / δεξί βέλος / PROG (+) ή (−) και ENTER.

Για περιγραφές των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στον Οδηγός αναφοράς.

  1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερό και δεξί βέλος, ώστε να "πλοηγηθείτε" στο επιθυμητό στοιχείο.

    Τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερού και δεξιού βέλους βρίσκονται στο κέντρο του τηλεχειριστηρίου.

  2. Πιέστε το κέντρο του κουμπιού ENTER, για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να επισημάνετε.

    Το κουμπί ENTER βρίσκεται στο κέντρο των κουμπιών πάνω, κάτω, αριστερού και δεξιού βέλους.

  3. Πιέστε τα κουμπιά PROG (+) ή (−) για να κάνετε κύλιση στη σελίδα προς τα πάνω (+) ή προς τα κάτω (−).

    Τα κουμπιά PROG (+) ή (−) έχουν σχήμα κάψουλας με μια κουκίδα αφής στο πάνω μέρος και βρίσκονται κάτω από τους κύκλους κουμπιών στα δεξιά του τηλεχειριστηρίου.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

Πιέστε το κουμπί RETURN.