Οδηγός βοήθειας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες για να συνδεθείτε στο Internet, ορισμένες πληροφορίες οι οποίες χαρακτηρίζονται προσωπικού χαρακτήρα θα αποσταλούν στους παγκόσμιους διακομιστές της Sony Corporation.

Απαιτείται η συγκατάθεσή σας ώστε να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν.

  • Ενημερώσεις λογισμικού συστήματος μέσω σύνδεσης στους παγκόσμιους διακομιστές της Sony Corporation στο Internet.
  • Περιεχόμενο Internet ή άλλες υπηρεσίες Internet από παροχείς υπηρεσιών όπως το YouTube.

Η εν λόγω τηλεόραση έχει τις οθόνες ρύθμισης στην ακολουθία αυτόματης έναρξης ή το μενού [Ρυθμίσεις] προκειμένου να επιβεβαιώσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας αφότου διαβάσετε τις λεπτομέρειες της Πολιτικής Απορρήτου. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω λειτουργίες, παρακαλούμε να τσεκάρετε [Ενεργοποίηση Smart TV] σε καθεμία οθόνη ρύθμισης. Αν έχετε τσεκάρει [Απενεργοποίηση Smart TV], οι παραπάνω δύο λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση πιέζοντας HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] [Ρυθμίσεις] [Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων].