Οδηγός βοήθειας

Αλλαγή του φορμά οθόνης

  1. Πιέστε επανειλημμένα το Κουμπί λειτουργίας ευρείας οθόνης για να επιλέξετε το φορμά οθόνης.

[Ευρύ ζουμ]*

Εικόνα οθόνης [Ευρύ ζουμ]

[Κανονικό]

Εικόνα οθόνης [Κανονικό]

[Πλήρες]

Εικόνα οθόνης [Πλήρες]

[Ζουμ]*

Εικόνα οθόνης [Ζουμ]

[14:9]*

Εικόνα οθόνης [14:9]
  • Τμήματα του επάνω και κάτω μέρους της εικόνας ενδέχεται να αποκοπούν.
Σημείωση
  • Δεν μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις [14:9] για τις εικόνες που προέρχονται από πηγή υψηλής ευκρίνειας.

Για είσοδο PC HDMI (χρονισμός υπολογιστή)

[Κανονικό]

Εικόνα οθόνης [Κανονικό] για είσοδο PC

[Πλήρες 1]

Εικόνα οθόνης [Πλήρες 1] για είσοδο PC

[Πλήρες 2]

Εικόνα οθόνης [Πλήρες 2] για είσοδο PC

Για HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)

[Κανονικό]

Εικόνα οθόνης [Κανονικό] για είσοδο HDMI DCI 4K

[Πλήρες 1]

Εικόνα οθόνης [Πλήρες 1] για είσοδο HDMI DCI 4K

[Πλήρες 2]

Εικόνα οθόνης [Πλήρες 2] για είσοδο HDMI DCI 4K