Οδηγός βοήθειας

Λειτ. Κορνίζας φωτογρ.

Η Λειτουργία Κορνίζας Φωτογραφιών εμφανίζει το ρολόι και το ημερολόγιο ενώ προβάλλεται μια φωτογραφία, και ακούτε μουσική.

Πιέστε το HOME Επιλέξτε [Λειτ. Κορνίζας φωτογρ.] στο στοιχείο [Εφαρμογές].

Εικόνα οθόνης [Λειτ. Κορνίζας φωτογρ.]

Για να εκκινήσετε τη Λειτουργία Κορνίζας Φωτογραφιών ενώ εκτελείται αναπαραγωγή των πολυμέσων USB

Πατήστε OPTIONS κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου φωτογραφίας ή μουσικής Επιλέξτε [Λειτ. Κορνίζας φωτογρ.].

Για να επιλέξετε τη Λειτουργία προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή της Λειτουργίας Κορνίζας Φωτογραφιών επιλέγοντας τη [Λειτουργία εμφάνισης] στις [Ρυθμίσεις κορνίζας]. [Ρυθμίσεις κορνίζας]

Για να επιλέξετε τη λειτουργία Εμφάνισης ρολογιού

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες εμφάνισης ρολογιού επιλέγοντας την αλλάξετε την προβολή της κορνίζας φωτογραφιών επιλέγοντας την [Εμφάνιση ρολογιού] στις [Ρυθμίσεις κορνίζας]. [Ρυθμίσεις κορνίζας]

Σημείωση
  • Αυτή η τηλεόραση δεν διαθέτει εφεδρική τροφοδοσία του ρολογιού από την μπαταρία. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα θα μηδενιστούν αυτόματα.

Διάρκεια

Η τηλεόραση πραγματοποιεί συνεχόμενη αναπαραγωγή στη Λειτουργία κορνίζας φωτογραφιών για έως και 24 ώρες προτού απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση, μη χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία κορνίζας φωτογραφιών για τουλάχιστον μία ώρα, για να αποφύγετε τη φθορά της φθορίζουσας επιφάνειας της οθόνης.
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας [Διάρκεια] από τις [Ρυθμίσεις κορνίζας]. [Ρυθμίσεις κορνίζας]

Για να αποφευχθεί το "κάψιμο" της οθόνης, η θέση της φωτογραφίας, του ρολογιού και του ημερολογίου αλλάζει αυτόματα κάθε μία ώρα.