Οδηγός βοήθειας

Εικονίδιο του μενού [Eco]Eco

Σημείωση
  • Οι επιλογές που μπορείτε να ρυθμίσετε ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση. Οι μη διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται με γκρι χρώμα ή δεν εμφανίζονται καθόλου.
  • Οι λειτουργίες δορυφορικής τηλεόρασης είναι διαθέσιμες μόνο για τα μοντέλα που είναι συμβατά με δορυφορικά προγράμματα.