Vodič za pomoć

Navigacija kroz Glavni meni

Ekran koji se prikazuje kad pritisnete taster HOME na daljinskom upravljaču naziva se Glavni meni. Glavni meni vam omogućava da vršite pretragu sadržaja, daje preporuke o sadržajima i omogućava pristup aplikacijama i podešavanjima. Dostupne stavke se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje i trenutno prikazanog ekrana.

Ilustracija ekrana Početnog menija